AlgemeenTwin Media verzorgt restyling Zorgvisie

Twin Media verzorgt restyling Zorgvisie

Twin Media verzorgde onlangs de restyling van het vakblad Zorgvisie. Sanna Terpstra tekende voor het ontwerp en is tevens verantwoordelijk voor de opmaak van de eerste nummers in de nieuwe stijl.

Zorgvisie is een vakblad voor management en beleid in de zorgsector dat wordt uitgegeven door Reed Business. Het magazine, dat een keer per maand verschijnt, richt zich op bestuurders, zorgcoördinatoren, toezichthouders en het management in de gehele zorgsector.

Eenmaal per jaar, in december, brengt Zorgvisie een glossy uit. Dit is een speciale uitgave die zich richt op een bepaald thema.

Voor de nieuwe vormgeving is bewust gekozen voor meer afwisseling en creativiteit. Nadat eerst de vormgeving van de glossy is aangepast door Twin Media, is nu ook de opmaak van het maandblad opgepakt. Het vakblad heeft een hoogwaardige uitstraling gekregen die is toegespitst op de doelgroep. Bovendien is het voorzien van een nieuwe gevarieerde opmaak en een logische routing voor de lezer.

” … U heeft waarschijnlijk allang gezien dat de vormgeving van het magazine flink is opgeschud. Ik daag u uit om op zoek te gaan naar verschillen.”

Eric Bassant, hoofdredacteur Zorgvisie

Voor meer informatie kijk op de site www.zorgvisie.nl

scroll-to-top