AlgemeenUitreiking lustrumboek aan oud-premier Van Agt

Uitreiking lustrumboek aan oud-premier Van Agt

Culemborg, 16 september 2016

Het eerste lustrum van de Vereniging Voor Onteigeningsrecht (VVOR) viel dit jaar samen met het 175-jarig bestaan van de Onteigeningswet. Om dit te vieren organiseerde VVOR in samenwerking met Radboud Universiteit een symposium op dinsdag 13 september jl. Tijdens het symposium werd het eerste exemplaar van het lustrumboek Behoeden en vergoeden uitgereikt aan oud-premier Van Agt, tevens oud-minister van justitie. John Copier van Twin Media begeleide het drukwerk van het boek, dat wordt uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht.

Over Vereniging Voor Onteigeningsrecht
De Vereniging Voor Onteigeningsrecht stimuleert de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling. De VVOR organiseert twee maal per jaar een activiteit om kennis te delen tussen leden en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn. https://vvor.info/

Over het Instituut voor Bouwrecht
Op 31 december 1968 richtten de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid de Stichting Instituut voor Bouwrecht (IBR) op. IBR zet sindsdien de activiteiten van de Commissie Bouwrecht voort als onafhankelijke kenniscentrum. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht. https://www.ibr.nl/

14330151_585968564941250_1096707782325954487_n

scroll-to-top